Välkommen till Key People Group!

Key People Group – HR-koncernen där människorna gör skillnad

Key People Group är moderbolag i en företagsgrupp med flera HR-företag.

Vår idé är att etablera och bygga självständiga dotterbolag med HR-frågor i fokus. Bolagen ska kännetecknas av kundfokus, tillväxt och av en ambition att bli ledande inom sina respektive områden

Bolagens olika tjänster ska vara kompletterande och tillsammans skapa ett komplett erbjudande för våra kunder.

Företagen i Key People Group

MÄNNISKORNA ÄR SKILLNADEN

Det finns fantastiska affärsidéer som inte tar fart och det finns ganska bra affärsidéer som blir succé. Skillnaden ligger i människorna bakom bolagen.