Våra bolag

Vår idé är att etablera och bygga bolag med en tydlig specialisering inom olika HR-områden. Bolagen ska verka självständigt, under olika varumärken och med hög specialisering för att skapa maximal kundnytta.

TNG Group AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och specialister på fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Företagets vision är att se bortom fördomar vilket bidrar till en hållbar arbetsmarknad.

TNG ser till kandidatens framtida arbetsprestation och kompetens och genom anonyma ansökningsprocesser, skräddarsydda arbetspsykologiska screeningtester, Talent Quality Score Cards och en transparent kandidatupplevelse utmanar TNG sina kunder att låta fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön, utseende och bakgrund när de rekryterar. Det bidrar till nya medarbetare och talanger, rättvisare processer, ökad mångfald, bättre lönsamhet och innovation hos deras kundföretag samt nya karriärmöjligheter för jobbsökare.

TNG arbetar med rekrytering, bemanning och interim inom hela tjänstemannaområdet. Bolaget har också rekryteringsspecialister inom teknik- och ingenjörsrekrytering via TNG Tech, IT-rekrytering via TNG IT Digital, chefsrekrytering via TNG Lead, rekryteringsutbildning via TNG Evolve samt dotterbolaget Ada Digital. TNG har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Örebro, samt rekryterar och bemannar åt 400 kunder på 40 andra orter runt om i Sverige.

ToFindOut är Nordens ledande bakgrundskontrollbolag för företag och organisationer som vill kvalitetssäkra såväl rekryteringsprocess som fortlöpande regelefterlevnad inom personalområdet.

Vår vision är att tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser. Vår affärsidé är att leverera marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller. Detta gör vi genom att satsa på teknik och kompetens. Vi driver utveckling för både branschen och för våra kunders långsiktiga behov.

Med ToFindOuts bakgrundskontrolltjänster får våra uppdragsgivare ett faktabaserat, relevant och tillförlitligt beslutsunderlag levererat i digitala moderna gränssnitt. Vi arbetar i enlighet med GDPR och i processer som beaktar uppdragsgivarens och dess kandidaters integritet.

Invici AB är nischat interims- och rekryteringsföretag för kvalificerade ekonomer med fokus på tillsättning av chefer och nyckelfunktioner inom ekonomi.

Företaget har kandidater och konsulter i nätverket som arbetar som CFO, ekonomichef, Business Controller, Financial Controller, bolagsekonom, redovisningschef, redovisningsekonom, koncernredovisningsspecialist och projektledning inom olika områden inom ekonomifunktionen.

Genom nätverksbyggande, search och traditionellt annons- och ansökningsförfarande matchar de chefer och nyckelbefattningar med kunders behov. Då företaget enbart verkar i nischen ekonomi får du en partner som förstår och kan agera proaktivt.

Invici finns idag representerade i Stockholms- och Malmöregionerna.

Signpost AB är ett interims- och rekryteringsbolag specialiserat på Diversity Executive Search. En metod som möjliggör ökad mångfald, innovation och lönsamhet i ledningsgrupper och styrelser.

Signpost hittar dagligen framgångsskapande chefer som gör skillnad. Oavsett om det handlar om rekrytering av högre chefer och ledare, VD:ar, interimschefer eller styrelseledamöter.  Sedan starten 2013 har bolagets seniora rekryteringskonsulter genomfört hundratals rekryteringar av högre chefer. Kunderna finns inom alla branscher, inom såväl privat som offentlig och ideell sektor.

Utöver chefsrekrytering och interim management erbjuder Signpost även VD-rekrytering, styrelserekrytering, ledarskapsutveckling och -coachning samt Second Opinion.

Signpost arbetar idag i hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.

Ada Digital AB erbjuder rekrytering och kompetenslösningar inom digital utveckling. Inspirerade av världens första programmerare som vågade prova nya vägar, utmana förutfattade meningar och hade kreativitet och mod att förändra utmanar Ada Digital idag företag som behöver ny personal.

Med innovativa lösningar för rekrytering, konsultuthyrning och talangprogram samt en agil digital rekryteringsprocess, hjälper Ada Digital företag i deras digitala transformation genom att hitta och attrahera talanger, specialister och ledare så att företagen själva kan bygga, utveckla och digitalisera sin verksamhet.

Ada Digital utmanar dagligen sina kunder och fokuserar på områdena TechData & AnalyticsDigital Commerce och IT Security. Kandidaten står alltid i fokus och företaget hittar dem i över 100 olika digitala forum.

Ada Digital arbetar idag över hela Sverige, med kontor i Stockholm.

Mesh AB är en plattform för interimschefer och ledningsgrupper, som både fungerar som chefsnätverk och interimsförmedlare. Mesh är bolaget som vänder sig till företag som vill rekrytera chefer på ett nytt sätt och samtidigt effektivisera interimsbranschen.

Hos Mesh får kunderna ett starkt, tätt och transparent nätverk, bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Medlemmar är personligen invalda i Mesh. De har alla valts ut genom vår omfattande urvalsprocess, som ett led av vår kvalitetsgranskning. De är alla vana vid förändringsledning, att driva projekt inom effektivisering likväl som att hantera en omorganisation eller omstrukturering.

Meshs medlemmar finns främst i Sveriges större städer, som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Gävle, men i och med nätverkets omfattning går det nästan alltid att hitta en matchning oavsett ort.

Tengai AB är ett HR-techföretag, vars screeningverktyg och mjukvara Tengai Unbiased bidrar till en fördomsfri intervjuprocess och rättvisare kandidatupplevelse.

Tengai genomför kompetensbaserade blindintervjuer och bedömer soft skills samt personliga egenskaper. Mjukvaran kan även i realtid producera intervjutranscript och strukturerade intervjudata. Det ger chefer och HR-specialister ett objektivt och faktabaserat beslutsunderlag som inte påverkas av omedvetna fördomar, samtidigt som jobbsökare får en mer rättvis kandidatupplevelse då Tengai ställer samma frågor till alla och inte tar hänsyn till ålder, kön, bakgrund eller utseende.

Tengais mångfalds- och inkluderingsmjukvara utvecklades ursprungligen av en grupp anställda på TNG:s innovationslabb TNGx och bygger på rekryterings-och bemanningsföretagets 15-åriga erfarenhet och kunskap om fördomsfri rekrytering, i samarbete med Furhat Robotics.

Trobar är ett innovativt bolag inom Legal Tech som tillhandahåller moderna och effektiva sökverktyg och informationslösningar med juridisk data.

Trobars informationslösningar använder vår juridiska databas som dagligen samlar in juridiskt material och strukturerar det för att möjliggöra effektiv sökning i en omfattande och ständigt växande mängd juridisk information.

Vår vision är att vara den nya generationens plattform för informationslösningar där digital utveckling inom Legal Tech möter djup kunskap om våra kunders affärskritiska informationsbehov.