Våra kärnvärden

Människorna är skillnaden!

Det finns fantastiska affärsidéer som inte tar fart och det finns ganska bra affärsidéer som blir succé. Skillnaden ligger i människorna. Att finna de bästa ledarna och nyckelpersonerna för våra bolag och nyetableringar är därför högsta prioritet.

Tillsammans med de bästa personerna etablerar och utvecklar vi företag, affärer och medarbetare inom HR-området.

Kundfokus

Vår uppfattning är att bra företag byggs genom stor lyhördhet för kundens förväntningar. Våra betalande kunder ska driva vår affärsutveckling. Vi ska alltid utmana och förbättra våra gällande sanningar och affärsidéer. Tillväxt drivs av en uppsökande och aktiv försäljningsprocess.

Kassaflöde och lönsamhet

Våra affärer ska kännetecknas av positiva kassaflöden, kostnadskontroll och en intäkt före kostnad-filosofi. Våra tillväxtmål kommer alltid som andra prioritet, efter lönsamheten. Lönsamhet är viktigt. Med god lönsamhet utvecklas starka och självständiga bolag.

Riskhantering

Att bedriva affärsverksamhet innebär alltid ett visst mått av risk. Att kontrollera den risken i samband med tillväxtambitioner är därför av central vikt. Investeringsbesluten är aldrig flera än att vi kan hantera riskkontrollen. Vi tappar aldrig fokus på kärnaffärerna, de står för långsiktig stabilitet och framgång.

MÄNNISKORNA ÄR SKILLNADEN

Det finns fantastiska affärsidéer som inte tar fart och det finns ganska bra affärsidéer som blir succé. Skillnaden ligger i människorna bakom bolagen.